2015թ հունվարի 21-ին տեղի կոնենան Շորժայի տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարների հանքավայրի աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

29-12-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և 7-րդ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի IV գլխի 36-րդ մասերով սահմանված կարգով 2015թ հունվարի 21-ին, ժամը 12.00-ին Շորժայի գյուղապետարանում տեղի կոնենան Շորժայի տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարների հանքավայրի աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, Շորժայի գյուղապետարանում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 091-40-78-84:

<
>