2015թ հունվարի 15-ին տեղի կունենան ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի գյուղապետարանում տեղի կունենան Ջրաբեր համայնքում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

13-01-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և 7-րդ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 35-րդ մասերով սահմանված կարգով 2015թ հունվարի 15-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի գյուղապետարանում տեղի կունենան Ջրաբեր համայնքում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, Ջրաբերի գյուղապետարանում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 094-41-11-41:

<
>