2015թ հունվարի 22-ին տեղի կունենան <<Պարզ լիճ 35/6 կվ ԵԿ-ի սնումը 35 կվ օդային գծով և 6 կվ մալուխագծով>> գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

13-01-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և 7-րդ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասերով սահմանված կարգով 2015թ. հունվարի 22-ին, ժամը 11.00-ին ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան <<Պարզ լիճ 35/6 կվ ԵԿ-ի սնումը 35 կվ օդային գծով և 6 կվ մալուխագծով>> գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, Դիլիջանի քաղաքապետարանում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 091-49-71-28:

<
>