2015թ հունվարի 27-ին տեղի կունենան <<Գեղարդալիճ ինքնահոս ոռոգման համակարգի նախագծում>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

13-01-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և 7-րդ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասերով սահմանված կարգով 2015թ. հունվարի 27-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի գյուղապետարանում տեղի կունենան <<Գեղարդալիճ ինքնահոս ոռոգման համակարգի նախագծում>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի, Գառնիի, Գեղադիրի և Հացավանի գյուղապետարանում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 27-76-61, 27-36-60:

<
>