Մշակվում է Արտյոմ Զաքարյանի՝ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Մայիսյան բնակավայրում 0.834 հա հողատարածքի գյուղատնտեսական/ոռոգման /նպատակով Ախուրյան գետի անանուն վտակից սնվող ջրային տարածքից 0.32 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

19-01-2021

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Արտյոմ Զաքարյանի՝ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Մայիսյան բնակավայրում 0.834 հա հողատարածքի գյուղատնտեսական/ոռոգման /նպատակով Ախուրյան գետի անանուն վտակից սնվող ջրային տարածքից 0.32 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման  և պահպանության  մարմին  (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացված փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2021 թվականի հունվարի 26-ին ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

   Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>