Մշակվում  է <<ՆԱԱՆԴ>> ՍՊԸ-ի՝  Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի Հերհեր բնակավայրի վարչական տարածքում Հերհեր գետի վրա  <<Մխիթար>> փհէկ-ի կառուցման նպատակով  նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը

22-01-2021

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է <<ՆԱԱՆԴ>> ՍՊԸ-ի՝  Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի Հերհեր բնակավայրի վարչական տարածքում Հերհեր գետի վրա  <<Մխիթար>> փհէկ-ի կառուցման նպատակով  նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա    2021 թվականի հունվարի 29-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:      

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 

<
>