Հրապարակվել է Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի 4-րդ եռամսյակի տեղեկագիրը

09-02-2021

Ինչպիսի՞ն են եղել կլիմայական բնութագրերը, եղանակը, մթնոլորտային օդի և մթնոլորտային տեղումների որակն ու քանակը, մակերևութային և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի որակն ու քանակը, հողերի որակը, անտառների մոնիթորինգի արդյունքները հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին (2020թ.):
Տեղեկագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝
http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/texekanq/eramsjak/IV%20Eramsyak%202020.pdf

<
>