«Մոդուս Գրանում» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի տրավերտինների «ԱՐԼՅՈՒ» տեղամասում արդյունահանման աշխատանքների հանրային քննարկումների վերաբերյալ

22-02-2021

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2021թ. մարտի 5-ին ժամը 12:00-ին Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի տրավերտինների «ԱՐԼՅՈՒ» տեղամասում արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ): 
 Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 
 

<
>