Մշակվում է «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ-ի՝ Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի վարչական տարածքում մեկ նոր  հորատվող հորատանցքից արդյունաբերական /շշալցում/ նպատակով 12.0լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

25-02-2021

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ


Շրջակա միջավայրի նախարարության Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ-ի՝ Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի վարչական տարածքում մեկ նոր  հորատվող հորատանցքից արդյունաբերական /շշալցում/ նպատակով 12.0լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման  և պահպանության  մարմին  (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացված փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2021 թվականի մարտի 3-ին ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>