Արարատի մարզի «Մասիսի գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախնական գնահատման հայտ/ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ

26-02-2021

     

<
>