2015թ. փետրվարի 9-ից մարտի-11-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

11-03-2015

"Արատես Էներջի" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Նանե" ՓՀԷԿ-ի կառուցման փոփոխված աշխատանքային նախագիծը -11.03

"Հայջրնախագիծ ինստիտուտ" ՓԲԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Գեղարդալիճ ինքնահոս համակարգի աշխատանքային նախագծի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը-11.03

"Քլինլենդ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության նախնական գնահատման պոլիէթիլենտերեֆտալատե շշերից փաթիլների և մակուլատուրայի վերամշակումից ծալքավորման թղթի արտադրության աշխատանքային նախագծերը-27.02

"Ամ-Էսկա" ՍՊԸ՝ Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Աբովյան քաղաքի Արզնու խճուղի 2/1/2 հասցեում գործող բանեցրած անվադողերի վերամշակման արտադրամասի վերակառուցման նախնական գնահատման հայտը:

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18

<
>