2015թ. մարտի 26-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Արարատի մարզի Մարմարաշեն համայնքի գյուղապետարանում տեղի կունենան հանրային քննարկումներ

16-03-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 7-րդ մասով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 1-ին գլխի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2015թ. մարտի 26-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Արարատի մարզի Մարմարաշեն համայնքի գյուղապետարանում տեղի կունենան Մարմարաշենի գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, Մարմարաշենի գյուղապետարանում , հեռ. 22-02-18, 22-15-68, 094-00-77-44:

<
>