Ապրիլի 30-ին, ժամը 12.00-ին տեղի կունենան <<Կապուտջուղ>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

15-04-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 7-րդ մասով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 1-ին գլխի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2015թ. ապրիլի 30-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի գյուղապետարանում տեղի կունենան <<Կապուտջուղ>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, Քաջարանի գյուղապետարանում , հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 098-40-54-71:

<
>