Հուլիսի 8-ին, ժամը 14.00-ին տեղի կունենան Եղնիկասարի տուֆի հանքերևակման երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

25-06-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2015թ. հուլիսի 8-ին, ժամը 14.00-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզի Եղնիկի գյուղապետարանում տեղի կունենա «Ռադմուր» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ՀՀ Արագածոտնի մարզի Եղնիկասարի տուֆի հանքերևակման երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում :

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Եղնիկի գյուղապետարանում, հեռ. 010/22-02-18:

<
>