<<Դիլիջան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի 2016-2025 թվակաների կառավարման պլանի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

01-07-2016

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ 0-110-Ն/. Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով՝ 2016թվականի հուլիսի 7-ին ժամը 1400- -ին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքապետարանում՝ <<Օրհուս>> կենտրոնում (հասցե՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան փ. 55 շենք) -տեղի կունենա «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2016-2025 թվակաների կառավարման պլանի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /առաջին փուլ/:

Նախնական գնահատման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ Դիլիջանի քաղաքապետարանում՝ <<Օրհուս>> կենտրոնում, <<Դիլիջան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի գրասենյակում, կամ էլեկտրոնային կայք էջերում:

Հասցե՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան փ. 55 շենք

<
>