Բազումի երկաթի երևակման սահմաններում ուսումնասիրության աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

12-01-2017

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով՝ 2017թ. հունվարի 24-ին, ժամը 14.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքապետարանում տեղի կունենան <<Այրն Մայնինգ>> ՍՊ ընկերության Բազումի երկաթի երևակման սահմաններում ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի և փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում նախատեսվում է հայտին ընթացք տալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետի շրջանակներում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, Գուգարքի համայնքապետարանի շենքում, ք. Երևան Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am , հեռ. 010221568, 010220218:

<
>