ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
28.12.2021
«ԽԻՃ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Արմավիրի մարզի Փարաքարի բազալտների հանքավայրի Հաղթանակ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2022թ.-ի հունվարի 7-ին ժամը 12:00-ին Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական շենքում տեղի կունենա «ԽԻՃ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Արմավիրի մարզի Փարաքարի բազալտների հանքավայրի Հաղթանակ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ հանրային քննարկում/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: