ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
23.01.2023
ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ԱԿ-ի կողմից ներկայացված Գեղհովիտի բազալտների հանքավայրի «Վարդենյաց լեռնանցք» տեղամասի սահմաններում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա  միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված՝ 2023 թվականի փետրվարի 3-ին, ժամը 12:00-ին՝ Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենա «ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ԱԿ-ի կողմից ներկայացված Գեղհովիտի բազալտների հանքավայրի «Վարդենյաց լեռնանցք» տեղամասի սահմաններում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա  միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ փուլ): 
ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հայտի վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ին:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17,011/22-02-18: