ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.02.2023
«Մուլտի Գրուպ-Սթոուն» փակ բաժնետիրական ընկերության Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինի և կավերի հանքավայրի Մուլտի գրուպ սթոուն» տրավերտիններ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների ՇՄԱԳ գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված 2023թ. փետրվարի 28-ին, ժամը 11:00-ին Արարատ խոշորացված համայնքի Ավշար բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում  կիրականացվի Մուլտի Գրուպ-Սթոուն» փակ բաժնետիրական ընկերության  Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինի և կավերի հանքավայրի Մուլտի գրուպ սթոուն» տրավերտիններ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկում (4-րդ փուլ)։ 
 ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հաշվետվության վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ :
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան,  Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17,011/22-02-18: