ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
02.09.2022
«Մոդերն քոնստրաքշն» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի Սարալանջի փողոց 1-ին փակուղի թիվ 5 հողամաս հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված՝ 2022թ. սեպտեմբերի 13-ին ժամը 12.00-ին Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքապետարանում կիրականացվի  «Մոդերն քոնստրաքշն» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի Սարալանջի փողոց 1-ին փակուղի թիվ 5 հողամաս հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի՝  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկում (2-րդ հանրային քննարկում):
ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հայտի վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան,  Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17,011/22-02-18: