BUDGET AND BUDGET REPORTS

12.06.2019թ. Բնապահպանության նախարարության ՀՀ 2020-2022 թվականների (ներառյալ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագիծը

ՀՀ   բնապահպանության  նախարարություն 2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2020
թվականի բյուջետային ֆինանսավորման ՀԱՅՏ

<
>