ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
պետ
Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818-535
Էլ. հասցե՝  gagik.manucharyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ