ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

բ. ջրային քաղաքականության վարչություն,
գ. վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն,
դ. կլիմայական քաղաքականության վարչություն,
ե․ մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն,
զ. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ։

Հեռ.՝ (+374 11) 818 518
Էլ. հասցե՝ g.gabrielyan@env.am