ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Հեռ. (+374 11) 818 518
Էլ. հասցե. 
g.gabrielyan@env.am