ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՐՏԻՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՄԱՐՏԻՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
պետ
Ֆինանսատնտեսական վարչություն

Հեռ. (374-11) 818-539
Էլ. հասցե. margaryan@env.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հաշվապահական հաշվառման բաժին

բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ` Լիլիանա Սինանյան

Հեռ.(374-11) 818-537
Էլ. հասցե. liliana.sinanyan@env.am


Ծրագրերի իրականացման և գնումների գործընթացի բաժին

պետ`  Ռոման Չոբանյան

Հեռ.(374-11) 818-529
Էլ. հասցե. r.chobanyan@env.am


Վարչատնտեսական սպասարկման բաժին

պետ՝  Ռոման Հակոբջանյան

Հեռ. (374-11) 818-522
Էլ. հասցե.r.hakobjanyan@env.am