ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
13.10.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿ» ստեղծելու նպատակով ընդունում է հայտեր

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿ» ստեղծելու նպատակով սկսում  է ոլորտի մասնագետների տվյալների բազայի թարմացման գործընթաց։ 
ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր մասնագիտացած են հետևյալ բնագավառներում՝
Աշխարհագրություն,

 • Երկրաբանություն,
 • Ջրաերկրաբանություն,
 • Երկրաֆիզիկա,
 • Ճարտարագիտական երկրաբանություն,
 • Ջրաօդերևութաբանություն,
 • Շրջակա միջավայրի գիտություններ, 
 • Շրջակա միջավայր, 
 • Շրջակա միջավայրի պահպանություն,
 • Կենսագործունեության անվտանգություն,
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն, 
 • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում,
 • Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ,
 • Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ,
 • Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում

կարող են իրենց ինքնակենսագրականները և ուղեկցող մոտիվացիոն նամակներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@env.am , վերնագիր բաժնում նշելով՝ «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿ»։
Մասնագիտական աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն։
Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (011) 818 555 հեռախոսահամարով։