ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
13.09.2021 06:25
Հայտարարություն տեղական խորհրդատվական ընկերություն և միջազգային փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի (GCF) ֆինանսավորմամբ և Շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգմամբ ու «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող «Պատրաստվածության աջակցություն և նախապատրաստման աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում փնտրվում է.
Խորհրդատվական ընկերության` միջազգային ֆինանսական խորհրդատու` ՀՀ կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի և ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների աշխատակիցների համար բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների և գենդերային հարցերի վերաբերյալ դասընթացների իրականացմանն աջակցելու համար:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 30-ը:
Մրցույթի և ընթացակարգերի մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղմամբ՝ 
http://env.am/.../rfp-07-002-ess-consulting-company-1.pdf


Anouncement about engagement of local consulting company and international expert
Within the scope of Readiness and Preparatory Support Programme funded by the Green Climate Fund (GCF) is sought:
International Expert for designing curricula and supervision of training implementation on Environmental and Social Safeguards and Gender for the staff of the central Bank of Armenia, commercial banks and banking non-financial institutions.
The deadline for applications is September 30.
All interested candidates can view the details:
http://env.am/.../rfp-07-001-ess-international-expert.pdf