ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ

‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն
էլ.հասցե`  lakearpisnco@env.am 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ