ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Տնօրեն

‹‹Հայաստանի բնության պետական թանգարան›› ՊՈԱԿ

 

Հասցե` ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 34
հեռ.` (+374 11) 542-516
էլ.հասցե` naturemuseumsnco@env.am,  bnuttang@mail.ru
Web-կայք՝  www.smn.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ