Ողնաշարավոր կենդանիներ

 

 

Ոսկրային ձկներ

Երկկենցաղներ

Սողուններ

Թռչուններ

Կաթնասուններ