ՁԵՌՔԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ
  Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ

 

Ընտանիք՝ Հարթաքթայիններ

Կարգավիճակը: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Near Threatened» կարգավիճակով: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»` VU B1a:

Տարածվածությունը: Անգլիա, Մերձբալթյան երկրներ, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Հունգարիա, Լեհաստան, Կովկաս:

Տարածվածությունը Հայաստանում: Առաջին անգամ տեսակը նկարագրվել է 2003 թ–ին Սյունիքի մարզի հյուսիս–արևելքում (Գորիսի շրջան), իսկ 2004 թ–ին` Լեռնային Ղարաբաղին սահմանակից գյուղերում՝ գ. Խնձորեսկ և ք. Գորիսի շրջակայքում (գ. Թեղ և գ. Կոռնիձոր):

Ապրելավայրերը: Բնորոշ ապրելավայրերն են անտառապատ լանջերը և լեռնային գետակների կիրճերը:

Կենսաբանության առանձնահատկությունները: Ապրում են անհատորեն կամ փոքր խմբերով` առավելապես ծառերի փչակներում կամ կեղևի տակ, երբեմն` բնակելի շինությունների, ցախատների և գերանածածկ անասնագոմերի տանիքների տակ: Ակտիվ են օրվա մթնշաղին: Կերը բռնում են` թռչելով ծառերի կամ ջրավազանների վրայով:

Թվաքանակը և դրա փոփոխման միտումները: Հազվադեպ, քիչ ուսումնասիրված տեսակ է: Թվաքանակը և պոպուլյացիաների սահմաններն ուսումնասիրված չեն:

Վտանգման հիմնական գործոնները: Անտառների հատումը և թունաքիմիկատներով մշակումը:

Պահպանության միջոցառումները: Չեն իրականացվում: Պահպանության միջոցառումներում ներառել այն ծառերը, որոնց փչակներում բնակվում են չղջիկները:

 
© Միլոշ Անդերս

© Web design by Margarita Bazukyan

Տեղեկատվության աղբյուրները

Կուզյակին, 1950; Յավրույան, Հայրապետյան, 2003

Կազմող` է. Յավրույան