ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄ- AUTHORS

           
 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՐՔ
THE RED BOOK OF ANIMALS

 

 ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՐՔ
THE RED BOOK OF PLANTS

           
 

ՀՀ Կարմիր գրքի հրատարակման աշխատանքներն իրականացվել են Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN), Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF), ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP), Գերմանական տեխնիկական համագործակցության ընկերու­թյան (GTZ) ֆինանսական աջակցությամբ:

Publishing of the Red Book of Plants of the Republic of Armenia was made possible due to financial support provided by International Union for Conservation of Nature (IUCN) World Wide Fund for Nature (WWF), UN Development Programme (UNDP), German Society for Technical Cooperation (GTZ).

           
  Պատասխանատու խմբագիրներ՝ Ա. Աղասյան (ողնաշարավոր կենդանիներ)
Մ. Քալաշյան (անողնաշար կենդանիներ)
  Խմբագիրներ՝ Կ. Թամանյան
Գ. Ֆայվուշ
Ս. Նանագյուլյան
Տ. Դանիելյան
 
  Editors: A. Aghasyan (vertebrates)
M. Kalashyan (invertebrates)
  Editors: K. Tamanyan
G. Fayvush
S. Nanagyulyan
T. Danielyan
           
  Հրատարակության համակարգող՝ Տ. Դանիելյան   Գիտական խորհրդատու` Է. Գաբրիելյան
  Publication Manager: T. Danielyan   Scientific adviser: E. Gabrielyan
           
  Տեխնիկական խմբագիր՝ Ի. Խորոզյան   Բույսեր` Կ. Թամանյան (գիտական ղեկավար),
Ի. Արևշատյան, Է. Գաբրիելյան,
Ն.Խանջյան, Ժ.Հակոբյան,
Մ.Հովհաննիսյան, Ա. Ղուկասյան,
Ա. Ներսեսյան, Ժ.Վարդանյան,
Գ. Ֆայվուշ
  Technical editor: I. Khorozyan   Plants: K. Tamanyan (scientific leader),
I. Arevshatyan, G. Fayvush,
E. Gabrielyan, A. Ghukasyan,
Zh. Hakobyan, N. Khanjyan,
A. Nersesyan, M. Oganesian,
Zh. Vardanyan
           
  Պատասխանատու քարտուղար՝ Հ. Խաչատրյան   Սնկեր` Ս. Նանագյուլյան
  Secretary: H. Khachatryan   Fungi: S. Nanagyulyan
           
  Տվյալների համակարգչային բազաների լրացնողներ` Ս. Ամիրյան
Գ. Կարագյան
Դ. Վասիլյան
 
     
  Compilation of computer databases: S. Amiryan
G. Karagyan
D. Vasilyan
     
           
  Անողնաշար կենդանիներ՝ Կ. Աղաբաբյան, Վ. Անանյան,
Ա. Ավետիսյան, Ջ. Բադալյան,
Ա. Դանչենկո, Հ. Խաչատրյան,
Ն. Հակոբյան, Ա. Համբարձումյան,
Լ. Հարությունովա, Վ. Հովհաննեսյան,
Մ. Մարջանյան, Լ. Միրումյան,
Մ. Քալաշյան, Գ. Կարագյան
     
  Invertebrates: K. Aghababyan, V. Ananyan,
A. Avetisyan, J. Badalyan,
A. Danchenko, N. Hakobyan,
A. Hambardzumyan, L. Harutyunova,
V. Hovhannesyan, M. Kalashyan,
G. Karagyan, H. Khachatryan,
M. Marjanyan, L. Mirumyan
     
           
  Ողնաշարավոր
կենդանիներ՝
Կ. Աղաբաբյան, Ա. Աղասյան,
Լ. Աղասյան, Ս. Ամիրյան,
Վ. Անանյան, Բ. Գաբրիելյան,
Ֆ. Դանիելյան, Ե. Եղիազարյան,
Տ. Թամազյան, Ս. Թումանյան,
Հ. Խաչատրյան, Ի. Խորոզյան,
Հ. Հարությունյան, Ն. Մարգարյան,
Ե. Յավրույան, Լ. Ջանոյան,
Լ. Սահակյան, Լ. Ստեփանյան,
Մ. Քոչարյան, Մ. Քոչինյան
     
  Vertebrates: K. Aghababyan, A. Aghasyan,
L. Aghasyan,S. Amiryan,
V. Ananyan, F. Danielyan,
E. Eghiazaryan, B. Gabrielyan,
H. Harutyunyan, L. Janoyan,
H. Khachatryan, I. Khorozyan,
M. Kocharyan, M. Kochinyan,
N. Margaryan, L. Sahakyan,
L. Stepanyan, T. Tamazyan,
S. Tumanyan, E. Yavruyan