Սնկեր

 

 

Շամպինյոն աղյուսակաձև

Շամպինյոն դեղնամաշկ

Ճանճասպան վառ դեղին

Ճանճասպան կարմիր

Դժգույն գարշասունկ

Աստերոֆորա անձրևային

Աստղիկ հիդրոմետրիկ

Բատարեա թիակաձև

Բոլետոպսիս սև-սպիտակ

Սպիտակ սունկ, թնջուկ

Սատանայասունկ, դիվասունկ

Կլավարիադելֆուս վարսանդավոր

Կոլիբիա Կուկի

Ցիստոդերմա ամիանտային

Ցանցակիր կրկնապատկված

Հապալոպիլուս զաֆրանադեղին (կարմրադեղին)

Հապլոպորուս հոտավետ

Հելվելա սև

Ոզնասունկ բուստանման, մարջանանման

Ոզնասունկ փշոտ, կաղնու ոզնասունկ

Լեուկոագարիկուս երկարարմատ

Հովանոցասունկ աղջկական

Հովանոցասունկ կարմրող

Մերիպիլուս հսկա

Մոնտանեա ավազային

Մուտինուս շնային

Մուտինուս Ռավենելի

Միրիոստոմա ծակոտկեն

Թիակիկ սովորական, մորկեղ գարշահոտ

Ֆիլոտոպսիս բնավորվող

Ականջասունկ, կախասունկ տափաստանային, սպիտակ տափաստանային սունկ, կայսերական սունկ

Պոդաքսիս վարսանդային

Ռոդոտուս թաթաձև

Սարկոսոմա գնդաձև

Կոնասունկ փաթիլաոտիկ

Յուղասունկ կվենու

Յուղասունկ մայրու

Գետնասունկ ամառային, ուտելի

Վերպա կոնաձև

Վոլվարիելա մետաքսանման