ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
02.10.2019
«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից՝ «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ: Մրցույթի պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝
https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/10/GH-ashxatanq_E-1.doc
(Հրապարակված է 2019-09-28, 00:32:00-ից մինչև 2019-10-07, 12:00:00 ժամը ներառյալ)