ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂՆԵՐ

 

 

 

 

 

Արամ Մեյմարյան

ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա  (Նյու Յորք, 1992թ.)
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997թ.)

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ
Կոնտակտներ`  հեռ. 011 818 560, a.meymaryan@env.am
   
 

 

 

 

 

 

Արա Մկրտչյան

ՄԱԿ-ի «Կենսաբազմազանության  մասին» կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992թ.)

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ
Կոնտակտներ`  հեռ. 011 818 523, ara.mkrtchyan@env.am

 

 

 

 

 

Էլյանորա Գրիգորյան

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա (Էսպո, 1991թ.)
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն (Կիև, 2003թ.)

Պաշտոն` ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 091 484 820, lararsh@rambler.ru 
   

 

 

 

 

 

Կարեն Ճենտերեճյան

«Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար, 1971թ.)

Պաշտոն` ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 502, karen.jenderedjian@env.am 
   

 

 

 

 

 

Կարեն Աղաբաբյան

Համաձայնագիր՝ «Աֆրիկյան-Եվրասիական չվող ջրային թռչունների պահպանության մասին» (AEWA) համաձայնագիր (Հաագա, 1995)

Պաշտոն` Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 502, karen.aghababyan@gmail.com 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Անահիտ Ալեքսանդրյան

1. ՄԱԿ-ի «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին» կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998թ.)
2.
ՄԱԿ-ի «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» (Ստոկհոլմ, 2001թ.) կոնվենցիա
3.
ՄԱԿ-ի «Սնդիկի մասին» (Մինամատա, 2013թ.) կոնվենցիա 

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ`  հեռ. 011 818 519, anahit.aleksandryan@env.am

   

 

 

 

 

 

Սևակ Բալոյան

«Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոնն 1979թ.)

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության պետ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 530, sevak.baloyan@env.am 
   

 

 

 

 

 

Տաթևիկ Կիրակոսյան

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա CITES (Վաշինգտոն 1973թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 556, t.kirakosyan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Նարինե Հակոբյան

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիա (Փարիզ, 1994թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 528, n.hakobyan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Մարի Չաքրյան

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի «Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռեգիստրների մասին» արձանագրության ազգային համակարգող

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 511, mari.chakryan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Գայանե Շահնազարյան

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին» կոնվենցիա (Ժնև, 1979թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ –ի տնօրենի տեղակալ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 010 24 20 50, gayane.shahnazaryan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Արտակ Խաչատրյան

ՄԱԿ-ի «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել, 1989 թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենրտոն» ՊՈԱԿ–ի թափոնների և քիմիական նյութերի ուսումնասիրության ծառայության պետ
Կոնտակտներ՝  artak.khachatryan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Տաթևիկ Ցյուրքեր

«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն, 1979թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 514, t.zuerker@env.am 

 

 

 

 

 

Լիանա Փափախչյան

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ներգործության մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 548, l.papakhchyan@env.am 

 

 

 

 

 

Լիանա Ղահրամանյան

«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Վիեննա, 1985 թ․)
«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» կոնվենցիայի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի վերաբերյալ» արձանագրություն (Մոնրեալ, 1987 թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 532, liana.ghahramanyan@env.am