ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՄՆ ազդարարման պատուհան


Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ` Մելինե Աղաբեկյան
Կոնտակտային տվյալները՝ 
Հեռ.՝  011 818-504, էլ փոստ՝ m.aghabekyan@env.am

Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության «Էկոպարեկային ծառայություն» համակարգում  գործունեությանն առնչվող ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության «Էկոպարեկային ծառայություն» իրավական ապահովման և վարչական վարույթի բաժնի պետի պաշտոնակատար/վարչության պետի պարտականությունները կատարող Էդուարդ Ղուկասյան
Հեռ.՝ +374 10 304-501, էլ փոստ՝ e․ghukasyan@ecopatrolservice.am

Հրաման N119-Ա 23.04.2024թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների  հաշվառման և  ձևակերպման համար  պատասխանատու անձ նշանակելու մասին 

Հրաման N367-Ա 21.10.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների  հաշվառման և  հաղորդումներին ընթացք տալու համար  պատասխանատու անձ նշանակելու մասին