ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստր և ռեեստրներ

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ցանկ

Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների (առ 31.12.2020թ.)
________________________________________
Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների (առ 31.12.2019թ.)