ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդերքի հաշվետվությունների ԱՐԽԻՎ

«Ընդերքօգտագործման թափոնների գույքագրման արդյունքում առանջնացված՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցման առաջնահերթ ծրագրերի իրականացում պահանջող ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների, լքված արտադրական լցակույտերի և խախտված տարածքների ցանկն ու նկարագիրը հաստատեկու մասին»   հրաման N337-Լ 11.10.2019թ.

Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա

25.01.2022թ. Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների հաշվետվությունների վերաբերյալ

14.01.2021թ.  ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների  ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ
«ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ
«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
«Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ
«ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ
«Էյ Ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ
«ՄԵՆԴԻԱ ՌԵՍՈւՐՍԻՍ» ՍՊԸ
2023 թվական
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ, Լիճքվազ-թեյի հանքավայրի բնապահպանական մշտադիտարկումների հաշվետվություն
«ԷՆ ԷՌ ԷՄ» ՓԲԸ, Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի պաշարների վերականգման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացման տարածքի բնապահպանական մշտադիտարկումների հաշվետվություն
«ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲ ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումներ
«Մայրքարշին» ՍՊԸ
«Էս Թի Սերվիս» ՍՊԸ
«ԲԱՆՏԵԿ ԷԿՈ» ՍՊԸ
«ԳեոպրոՄայնինգԳոլդ» ՍՊԸ
«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ
«Գնիշիկի խաչ» ՍՊԸ
«ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
«ՄՈԴՈւՍ ԳՐԱՆՈւՄ» ՍՊԸ
«ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ
«ՏՆԱՇԻՆ ԿՈՄՊ» ՍՊԸ
«Երևանյան Բազալտ» ՍՊԸ
«Սամվել-Արտյոմ» ՍՊԸ
«Լիտոկոլ Ամ Կո» ՍՊԸ
«Իջևանի բենտոնիտ կոմբինատ» ԲԲԸ
«Սարգիս և պապ» ՍՊԸ
«Ագարակի ՀԷԿ» Ա/Կ
«Ա.Ա.Բ. ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
«Ստոուն Լենդ» ՍՊԸ
«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
«ԲԱԶԱԼՏ-ԲՐՈԿԵՆ» ՍՊԸ
«Դուստր Մոնիկա» ՍՊԸ
«Էլկաս Արենցի» ՍՊԸ
«ՄԵՆԴԻԱ ՌԵՍՈւՐՍԻՍ» ՍՊԸ
«ԲԱՐՈՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
«Վոլֆենգրուպ» ՍՊԸ
«ԶԵՓՅՈՒՌ-ԵՐԵՔ» ՍՊԸ
«ԼԻԼԻ-ԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ
«ԼԵՅՄԱՆՍ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ
«Հայաստանի սպատողական կոոպերատիվների միության Ախուրյանի ԿՈՈՊՇԻՆ» ՍՊԸ
«ՍԵՆԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ
«ԿԱՊՈՒՅՏ ԱՎԱԶ» ՍՊԸ