ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիաներ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ առ 01.06. 2024 թ.
Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ 2018-2020 թվականներին

 

ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ, 2020 թվական

հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիայի համարը և տրամադրման ամսաթիվը

Թափոնի
տեսակ(ներ)ը

Լիցենզիայի ներդիր(ներ)
Գործունեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը (մարզը)

1

«ԱԳ ՏԵԿ» ՍՊԸ

Լիցենզիա N 000001, 22.09.2020թ.

«կապար պարունակող թափոններ»

Վտանգավոր թափոնների 
պահում,
վերամշակում
2-ներդիր

ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի փողոցի 5/3

2

«ՆԱՏԱԼԻ ՖԱՐՄ» ՍՊԸ

Լիցենզիա N 000002, 07.10.2020թ.

«բժշկական թափոններ»

Վտանգավոր թափոնների փոխադրում,
Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում
2-ներդիր

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Մասիս, Երկաթուղայինների 4  


ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ, 2019 թվական

հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիայի համարը և տրամադրման ամսաթիվը 

Լիցենզիայի ներդիր(ներ) 

Գործունեության իրականացման վայրը (մարզը)և տրամադրման ամսաթիվը

Թափոնատեսակ(ներ)ը 

1

<<Խաչհար>> ՍՊԸ,
ՀՀ, ք. Երևան, Հովսեփյան 95ա

Լիցենզիա N 000001, 31.01.2019թ.

Վտանգավոր թափոնների 
հավաքում,
փոխադրում,
պահում,
վերամշակում
4-ներդիր   

ՀՀ, ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 1, նրբանցք 6/2

«Կտորների տեսքով ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդների թափոններ»,
«Շենքերի մասնատման թափոններ»

2

<<Շիրառ>> ՍՊԸ,
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Օշական համայնք, Ձախ ափ փողոց 68

Լիցենզիա N 000002, 20.05.2019թ.

վտանգավոր թափոնների՝ հավաքում, փոխադրում, պահում,  վնասազերծում

ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Օշական համայնք, Ձախ ափ փողոց 68

«Փետուրների և աղվամազի թափոններ» և «Անասնաբուժական ծառայությունների թափոններ, որոնց հավաքումն ու ոչնչացումը պայմանավորված է հատուկ պահանջներով՝ վարակների առաջացումը կանխելու նպատակով»

3

<<Էկոսիստեմա>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ,  Առաքելյան փողոց, 68շ. բն. 7  

Սերիա  ՎԹ   N 000003, տրված 21.06.2019թ., 
անժամկետ


վտանգավոր թափոնների հավաքում,
պահում,
փոխադրում
3-ներդիր    

ՀՀ, ք. Երևան,  Շենգավիթ, Սևանի փողոց 17  

«Բանեցված կապարա-թթվային մարտկոցներ»    

4

«Հույս-Մոտոր» ՍՊԸ,
 ՀՀ, ք. Երևան, Զավարյան 12 

Սերիա  ՎԹ   N 000004, տրված 21.06.2019թ.,

վտանգավոր թափոնների հավաքում,
պահում, 
վնասազերծում, փոխադրում,
օգտահանում
5-ներդիր 

ՀՀ,ք. Երևան,  Արին Բերդ 5/4 

«Բանեցված կապարա-թթվային մարտկոցներ»    

5

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ,
ՀՀ, ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 127  

Սերիա  ՎԹ   N 000005, տրված 08.11.2019թ.,

վտանգավոր թափոնների պահում
1-ներդիր

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մյասնիկյան համայնք 

«Բանեցված սնդիկային լամպեր, բանեցված կապարե կուտակիչներ, ասբեստ պարունակող նյութեր, սև և գունավոր մետաղների ջարդոն, բանեցված յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր (խիճ), յուղոտված լաթեր, բանեցված յուղեր պարունակող սարքավորումներ»    

6

«Էդմետ» ՍՊԸ  

Լիցենզիա N 000006, 14.11.2019թ.

վտանգավոր թափոնների հավաքում,
վերամշակում, օգտահանում
3-ներդիր

ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փողոց 47/6

«Ալյումինի և պղնձի» թափոններ
   

7

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ   

Լիցենզիա N 000007, 06.12.2019թ.

վտանգավոր թափոնների պահում
1-ներդիր

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու փող., 3-րդ շենք, Գորիսի գլխամասային գրասենյակի տարածք

«Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր»     

8

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ  

Լիցենզիա N 000008, 06.12.2019թ.

վտանգավոր թափոնների  պահում
1-ներդիր

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Որոտան բանավան, Տաթև ՀԷԿ-ի տարածք

    «Բանեցված սնդիկային լամպեր, կապարե կուտակիչներ, հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, պղնձի, սև մետաղների և ալյումինի ջարդոն (այդ թվում մետաղի փոշի պարունակող), յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր»      

9

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ

Լիցենզիա N 000009, 06.12.2019թ

վտանգավոր թափոնների  պահում
1-ներդիր

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Սիսիան համայնք, Շաղաթ գյուղ  

   «Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր» 

10

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ 

Լիցենզիա N 000010, 06.12.2019թ.

վտանգավոր թափոնների  պահում
1-ներդիր

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Սիսիան համայնք, Շամբ բանավան, Շամբ ՀԷԿ-ի տարածք

    «Հալոգեններ, պոլիքլորացված դիֆենիլներ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղեր, յուղերով աղտոտված հողեր և լաթեր» 


ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ, 2018 թվական

հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը

Գործունեության իրականացման վայրը

1

<<ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ
ՖԵՐՈՍՊԼԱՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆ>> ՍՊԸ
Լիցենզիան 
տրվել է 26.10.2006թ.
ՀՀ կառավարության 12.10.2006թ. N1425-Ա 
որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արմավիրի մարզ

2

<<ՋԻՆՋԷԿՈ>>  ՍՊԸ   Լիցենզիան 
տրվել է 23.02.2009թ. 
ՀՀ կառավարության 19.02.2009թ. N150-Ա որոշման հիման վրա 
ՀՀ, ք. Երևան

3

<<ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.>>  ՍՊԸ     Լիցենզիան
տրվել է 30.02.2009թ. 
ՀՀ կառավարության  26.03.2009թ. N449-Ա որոշման հիման վրա,
լիցենզիան վերաձևակերպվել  է
ՀՀ կառավարության 22.09.2011թ. N1370-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Էջմիածին

4

<<ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 25.01.2010թ. 
ՀՀ կառավարության 24.12.2009թ. N1494-Ա որոշման հիման վրա,
լիցենզիան վերաձևակերպվել է 
ՀՀ կառավարության 17.11.2011թ. N1614-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արարատի մարզ

5

«ԷԿՈՊՐՈՏԵԿՏ»  ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 09.08.2011թ. 
ՀՀ կառավարության 28.07.2011թ. N1045-Ա  որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

6

<<ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՊՈԱԿ Լիցենզիան
տրվել  է 14.11.2011թ. 
ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. N1548-Ն որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

7

<<ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՄՈԼԻԲԴԵՆ ՓՐՈԴԱՔՇՆ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 14.01.2013թ. 
ՀՀ կառավարության 15.11.2012թ. N1662-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

8

<<ՄՈԲԻԼ-ԹԻՎԻ>> ՍՊԸ  Լիցենզիան 
տրվել  է 11.03.2013թ 
ՀՀ կառավարության 28.02.2013թ. N180-Ա որոշման հիման վրա 
ՀՀ, ք. Երևան

9

<<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ /ՀԱԷԿ/>> ՓԲԸ  Լիցենզիան 
տրվել  է 14.03.2014թ. 
ՀՀ կառավարության 06.03.2014թ. N211-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, Արմավիրի մարզ

10

<<ԱՄ-ԷՍԿԱ>> ՍՊԸ   Լիցենզիան 
տրվել  է 14.07.2014թ. 
ՀՀ կառավարության 03.07.2014թ. N667-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ Կոտայքի մարզ

11

<<Գ. Նազարյան և ընկերներ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 11.02.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 05.02.2015թ. N77-Ա որոշման հիման վրա    ՀՀ, ք.Երևան 
ՀՀ, ք. Երևան

12

<<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 29.09.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. N1040-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

13

<<ԷԴՄԵՏ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 15.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N1153-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

14

<<Գրաֆեն-Շին>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 30.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 22.10.2015թ. N1234-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

15

<<Առողջ Սունկ>> ՍՊԸ  Լիցենզիան
տրվել  է 30.10.2015թ. 
ՀՀ կառավարության 22.10.2015թ. N1238-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ Կոտայքի մարզ

16

<<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 16.09.2016թ. 
ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N933-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

17

<<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 30.05.2017թ. 
ՀՀ կառավարության 25.05.2017թ. N566-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան

18

<<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ Լիցենզիան 
տրվել  է 25.09.2017թ. 
ՀՀ կառավարության 14.09.2017թ. N1130-Ա որոշման հիման վրա
ՀՀ, ք. Երևան