ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գործավարության կարգը

Հրաման N119-Ա 18.04.2022թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի  2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N77-Ա 14.03.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 449-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N417-Ա 26.10.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N371-Ա  24.09.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N126-Ա 16.04.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N93-Ա  23.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N449-Ա 24.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գործավարության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի  N225-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին