ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.06.2013
Ս.թ. հուլիսի 4-ին ժամը 12.00-ին տեղի կունենան Մաքուր երկաթի գործարանի վերազինման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հուլիսի 4-ին ժամը 12.00-ին Երևան քաղաքի Արցախի 75 հասցեում տեղի կունենան <<Մաքուր երկաթի գործարան>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված  Մաքուր երկաթի գործարանի վերազինման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

Տեղեկություններիհամարդիմել՝հեռ. 22-02-18, 22-14-85: