ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.01.2023
«Առմա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Նոր Նորք վարչական շրջանի Մինսկի փողոց 89 հասցեում գտնվող մանկապարտեզը բնակելի համալիրի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական հայտ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված՝ 2023թ. փետրվարի 10-ին՝ ժամը 11:00-ին, Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում (հասցե՝ Գայի պողոտա 19) տեղի կունենա «Առմա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Նոր Նորք վարչական շրջանի Մինսկի փողոց 89 հասցեում գտնվող մանկապարտեզը բնակելի համալիրի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ փուլ)
ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հայտի վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ին:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17,011/22-02-18: