ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
23.02.2023
«Մայֆորեսթ.ԷյԷմ» ԲՀԿ-ի կողմից ներկայացված՝ Ստեփանավան խոշորացված համայնքի Ուրասար բնակավայրի տարածքում նախատեսվող անտառհիմնման աշխատանքների՝  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված՝ 2023թ. մարտի 7-ին՝ ժամը 12.00-ին, Լոռու մարզի Ստեփանավան խոշորացված համայնքի Ուրասար վարչական բնակավայրի ղեկավարի նստավայրում կազմակերպել և իրականացնել «Մայֆորեսթ.ԷյԷմ» ԲՀԿ-ի կողմից ներկայացված՝ Ստեփանավան խոշորացված համայնքի Ուրասար բնակավայրի տարածքում նախատեսվող անտառհիմնման աշխատանքների՝  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկում (2-րդ հանրային քննարկում):
ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հայտի վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ին:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17,011/22-02-18: