ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՄ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
ԱՐԱՄ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության  քաղաքականության վարչություն
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ
«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ
«Արփի լիճ» ՊՈԱԿ
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ
«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ

Հեռ. (+374 11) 818 560
Էլ. հասցե. a.meymaryan@env.am