ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԱՆԱ ՓԱՓԱԽՉՅԱՆ
ԼԻԱՆԱ ՓԱՓԱԽՉՅԱՆ
Պետ
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն

Հեռ.  (374-11) 818-548
Էլ. հասցե` l.papakhchyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ