ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ԱԲՐՀԱՄՅԱՆ
ԼԻԼԻԹ ԱԲՐՀԱՄՅԱՆ
պետ
Ջրային քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818-527
Էլ. հասցե՝  lilit.abrahamyan@env.am


 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ