ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԻՐԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՆԱԻՐԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
պետ`
Քարտուղարություն

Հեռ. (374-11) 818-505
Էլ. հասցե. nalaverdyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ