ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
պետ`
Միջազգային համագործակցության վարչություն

Հեռ.  (+374 11) 818-513
Էլ. հասցե. interdpt@env.am, interdpt@yahoo.com


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ