ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵՎԱԿ ԲԱԼՈՅԱՆ
ՍԵՎԱԿ ԲԱԼՈՅԱՆ
պետ
Կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն

հեռ. (374-11) 818-530
Էլ. հասցե՝  sevak.baloyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ