ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵՎԱԿ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՍԵՎԱԿ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
Տնօրեն

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ

 

Էլ. հասցե՝ sevak.markosyan@armforest.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ